Đánh máy thuê 24h

Phân biệt cách dùng giữa Alike và LikelyAlike: giống như
Likely: chắc, có khả năng
- Alike: dùng khi nói về hai người hoặc vật tương tự nhau.
E.g: Thang and his father are very much alike.
Bố con Thăng rất giống nhau.
- Likely: dùng để chỉ việc gì đó có thể xảy ra.
E.g: She is likeiy to be furious because her eyes are red.
Cô ta chắc rất tức giận bởi ánh mắt cô ta vằn đỏ.
BÌNH LUẬN ()