Đánh máy thuê 24h

Phân biệt cách dùng từ giữa Amend và EmendAmend: sửa đổi, bổ sung
Emend: chữa lỗi
- Amend: dùng khi nói về việc làm cho cái gì trở nên đúng hơn.
Thông thường người ta dùng “amend” để nói về việc sửa đổi pháp luật, tài liệu hoặc các tuyên bố.
- Only National Assembly has the power to amend legislation.
Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi lập pháp.
- Emend: dùng khi nói tới việc chữa lỗi trong một văn bản. Từ này ít được sử dụng hơn “amend”.
E.g: I emended a passage in this novel.
Tôi đã sửa một đoạn trong cuốn tiểu thuyết này.
BÌNH LUẬN ()