Đánh máy thuê 24h

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,
Hôm nay, ngày… tháng… năm 2018 tại địa chỉ…………………….,
Chúng tôi gồm có:
1. Bên thuê (Gọi tắt là Bên A):   
Địa chỉ:      
CMND số:      
Điện thoại:     
2. Bên cho thuê (Gọi tắt Bên B):
Nơi thường trú:             
Nơi ở hiện tại: 
Hai bên cùng thoả thuận ký hợp đồng thuê nhà với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
Bên B đồng ý cho Bên A thuê căn hộ (căn nhà) tại địa chỉ……………… thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B.
Chi tiết căn hộ như sau:
Bao gồm: Ban công, hệ thống điện nước đã sẵn sàng sử dụng được, các bóng đèn trong các phòng và hệ thống công tắc, các bồn rửa mặt, bồn vệ sinh đều sử dụng tốt.
Điều 2: Thời hạn thuê
Là 01 (một) năm tính từ ngày ngày 20 tháng 11 năm 2010. Hết hạn Hợp đồng, Bên A được quyền ưu tiên thuê tiếp nếu có nhu cầu.
Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán
1. Giá thuê nhà cố định kể từ khi ký Hợp đồng là: ………….. . Số tiền thuê nhà hàng tháng nói trên không bao gồm các chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh... Các chi phí này sẽ do Bên A trực tiếp thanh toán hàng tháng với các cơ quan cung cấp dịch vụ cho khu nhà kể từ sau ngày ký Hợp đồng này.
2. Giá trên không bao gồm thuế VAT, thuế môn bài, thuế nhà hoặc các loại thuế khác (Các chi phí này nếu phát sinh thì sẽ do bên thuê nhà thanh toán).
3. Phương thức thanh toán:
- Tiền thuê nhà được thanh toán……..……… tháng một lần và được thanh toán vào các ngày từ 01 đến ngày 05 của tháng đầu kì thanh toán.
- Đơn vị giao dịch và thanh toán là Đồng Việt nam
4. Hình thức thanh toán: Việc thanh toán sẽ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

LINK XEM BẢN ĐẦY ĐỦ: Tại đây.

Liên hệ tải bản Word đầy đủ: 098.789.3491
Zalo: 098.789.3491
Email: Dichthuatadong@gmail.com


BÌNH LUẬN ()