-->

Đơn xin nghỉ học


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp 10A1.
Em tên là: ………………………………………………………………........
Học sinh lớp: ……………………………………………………………….
Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày 12/11/2019 đến ngày 13/11/2019
Lí do: Do em bị sốt virut.
Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.
Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 12 tháng  11 năm 2019
Phụ huynh

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     

BÌNH LUẬN ()