Đánh máy thuê 24h

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh (Phần 6)26. Không hẳn là = Not so much sth as sth
E.g: Cô ta không hẳn là nghèo mà chính là phung phí tiền bạc.
= She is not so much poor as careless with money.

27. Vừa mới … thì = No sooner … than
E.g: Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay.
= No sooner had he arrived than he was asked to leave again.
28. Vừa muốn … vừa muốn = Just as soon do sth as do sth
E.g: Tôi vừa muốn ở nhà, vừa muốn đi xem phim.
= I’d just as soon stay at home as go to the cinema.

29. Mới = Just (After)
E.g: Mới ăn cơm xong đừng làm việc gì nặng.
= Not to do any heavy work just after having a meal.

30. Họa hoằn = Once in a while
E.g: Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng.
= Once in a while we go to a restaurant.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
BÌNH LUẬN ()