-->

Phân biệt giữa Anger, Fury và Rage như thế nào?Anger: sự giận dữ, tức giận
Fury: cơn thịnh nộ, phẫn nộ
Rage: cơn thịnh nộ, phẫn nộ
- Anger: dùng để diễn tả cảm giác mạnh về sự không bằng lòng và thù địch khi bị xúc phạm hay gặp sự trì hoãn.
E.g: He was filled with anger at the way he had been tricked
Anh ta điên tiết với cái cách mà anh ta bị lừa gạt
- Fury, rage: dùng khi nói về sự giận dữ không thể kìm được và trở nên dữ dội.
E.g: I was nearly speechless with rage.
Tôi tức giận gần như không nói được.
BÌNH LUẬN ()