Đánh máy thuê 24h

Phân biệt cách dùng từ giữa Anniversary và BirthdayAnniversary: lễ kỉ niệm
Birthday: sinh nhật
- Anniversary: là ngày người ta nhớ đến việc đã xảy ra cùng ngày năm trước.
E.g: The old couple celebrated their fifty-seventh anniversary of their wedding in a fuxurious hotel.
Đôi vợ chồng già tổ chức kỉ niệm lần thứ năm bảy năm ngày cưới của họ trong một khách sạn sang trọng.
- Birthday: dùng để chỉ ngày sinh nhật của ai đó.
E.g: She received a lot of gifts on her birthday.
Cô ấy nhận được nhiều quà vào ngày sinh nhật.
BÌNH LUẬN ()