Đánh máy thuê 24h

MỘT SỐ TỪ TIẾNG VIỆT KHÓ DỊCH SANG TIẾNG ANH (Phần 1)1. Those who = Ai (không dùng để hỏi mà để nói trống không)
E.g: Ai mong đợi điều xấu nhất hầu như là người ít bị tuyệt vọng
= Those who expect the worst are less likely to be disappointed.
2. That = Phải chi (dùng để diễn tả ước muốn)
E.g: Phải chi tôi có thể gặp lại anh ấy
= That I could see him against
3. If only = Giá mà (động từ đi sau chia ở thì quá khứ đơn giản)
E.g: Giá mà tôi biết tên anh ấy
= If only I knew his name.
E.g 2: Giá mà tôi giàu có
= If only I were rich.
4. If not = Nếu không thì
E.g: Tôi sẽ đi nếu anh cùng đi, nếu không thì tôi thà ở nhà còn hơn
= I will go if you are going, if not, I’d rather stay at home.
5. Only if = Chỉ khi nào (đảo chủ ngữ ra sau động từ)
E.g: Chỉ khi nào thầy giáo cho phép thì sinh viên mới được vào phòng.
= Only if the teacher has given permission are students allowed to enter the room.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
BÌNH LUẬN ()