Đánh máy thuê 24h

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh (Phần 2)6. Coi, xem = If, whether (dùng trong câu gián tiếp, thuật lại những câu hỏi)
E.g: Anh ấy hỏi xem chúng ta có muốn uống chút gì không.
= He asked whether we wanted a drink.

7. Dẫu có … hay không = Whether or not
E.g: Dẫu có yêu được cô ấy hay không anh ta cũng vui vẻ.
= He will be happy whether or not she loves him.
8. Có nên = Whether
E.g: Tôi không chắc có nên nghỉ việc hay tiếp tục làm việc.
= I am not sure whether to resign or stay on.

9. Liệu = Do you think/if/whether
E.g: Liệu trời có sắp mưa hay không?
= Do you think it is going to rain?

10. Thà = Would rather … than, better
E.g: Bà ấy thà chết còn hơn mất con gái.
= She would rather die than lose her daughter.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
BÌNH LUẬN ()